Image

Vybz Kartel 45-Mix (Courtesy of Cash Money)

Play List

01 vybz kartel ft. deva bratt -shot inna
stomach
02 vybz kartel -wah me come from
03 vybz kartel -my scheme
04 vybz kartel -my gun
05 vybz kart