Image

DJ Kool Kid And Gravy - Notorious Gravy

Play List

01. Gravy & Kool Kid - Intro 00:24
02. Gravy - Kool Kid Freestyle 02:36
03. Gravy - Im Da Shit