Image

Bobby Shmurda - FSM (Free Shmurda Mixtape)

Play List

01 - Bobby Shmurda - Hold It Down
02 - Bobby Shmurda - 3 Shots
03 - Bobby Shmurda - Get A Room For Ya
04 - Bobby Shmurda Ft Migos - Shmoney Never Stop
05 - Bobby Shmurda Ft Rowdy Rebel Rich

Other Album My You Like

image